<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1312570&amp;fmt=gif">

Een elektrische auto, goed voor het milieu. Waar - of niet?

7 oktober 2020
Numobi_chargedby_white

Nu en dan duikt de vraag weer op. Hoe ‘groen’ is elektrisch rijden nu echt? Helpt het effectief om iets goeds te doen voor ons klimaat? Is dit dé oplossing voor de toekomst? Of doen die batterijen met hun zware eco footprint de positieve impact teniet? Tussen doemdenken en indianenverhalen worden ook de objectieve inzichten steeds duidelijker. Kijk hier even mee!

Is elektrisch rijden wel zo goed voor ons milieu als ze beweren? Hierover doen nogal wat uiteenlopende meningen de ronde. Al dan niet wetenschappelijk onderbouwd. Soms wordt het moeilijk om nog een objectief oordeel te vellen. En dat is niet zo leuk als je zelf overweegt om de stap naar elektrisch te zetten. 

Daarom: een overzicht van wat we ondertussen weten

Wil je graag op de hoogte blijven van al het laatste nieuws over elektrisch rijden en onze leasingoplossingen, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Overstappen naar elektrisch vermindert de schadelijke uitstoot. 

Het staat vast: elektrische voertuigen stoten minder broeikasgas uit dan dieselwagens.

Elektrische motoren zijn een stuk efficiënter in het verbruik van energie dan verbrandingsmotoren. Bovendien gaat met de productie van 17 kWh elektriciteit minder uitstoot gepaard dan bij het verbranden van 6 liter diesel, de gemiddelde hoeveelheid ‘brandstof’ die nodig is om 100 km te rijden. Dit klopt zeker in ons land. Hier hebben we een elektriciteitsproductiepark dat op het vlak van CO₂-uitstoot goed scoort, waardoor een elektrische wagen (inclusief de productie van de elektriciteit) hier tot 3 keer minder COuitstoot dan zijn benzine- of dieselvariant. 

In landen waar de elektriciteitsproductie minder schoon verloopt, omdat de energie wordt opgewekt met meer steenkool bijvoorbeeld, is het verschil kleiner. Toch blijft het plaatje positief. De elektrische wagen is ook daar gunstiger voor de luchtkwaliteit

En in de toekomst wordt dit verhaal enkel versterkt, met het aandeel groene energie afkomstig uit diverse hernieuwbare bronnen dat verder zal toenemen. De overheid zet trouwens sterk in om meer hernieuwbare energie in ‘de mix’ te krijgen. ENGIE, bij voorbeeld, heeft de ambitie om zijn positie als grootste groene stroomproducent te bestendigen en blijft investeren in hernieuwbare energie. Zo wil ENGIE windcapaciteit bijbouwen en 1.000 MW bereiken in 2030.  Ook op het vlak van zonne-energie wil ENGIE tegen eind 2021 75 MW geïnstalleerd hebben. 

Bovendien is er bij een elektrische motor geen uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof. Conclusie: een elektrische wagen zorgt voor minder uitstoot van schadelijke stoffen en draagt zeker bij tot een betere luchtkwaliteit.

Elektrische auto milieu


Batterij haalt ecologische achterstand in. 

Natuurlijk moet je niet alleen naar de lagere emissie kijken, maar naar de volledige levenscyclus van de wagen om te kunnen besluiten of een elektrische wagen de betere keuze is voor het klimaat. 

Het is inderdaad correct te stellen dat… er veel meer energie nodig is voor het maken van een elektrische wagen dan van een gewone bolide. En dan zien we dat met name de batterij, het belangrijkste onderdeel van de elektrische auto, geregeld kritiek krijgt als niet-zo-ecologisch. 

Terecht? Het is niet zo eenvoudig om een volledig beeld te krijgen van de CO₂-uitstoot die gepaard gaat met de productie van de batterij. Ook omdat die uitstoot sterk afhangt van de productieomstandigheden, de schaalgrootte, de grootte van de batterij zelf en de eventuele recyclage achteraf. 

Maar je kan wel stellen dat de productie van die batterijen veel energie vergt. Daardoor rolt een elektrische wagen met een ecologische achterstand t.o.v. de brandstofauto van de band. 

Na 25.000 tot 50.000 km op de weg heeft de elektrische wagen zijn achterstand al goedgemaakt en neemt hij ecologische voorsprong op de benzine- of dieselwagen. 

Overstappen op elektrisch rijden is dus positief voor het klimaat. 

De Ecoscore van uw wagen.

Wil je toch eens checken of die (elektrische) wagen die je op het oog hebt zo milieuvriendelijk is als ze beweren? De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB) hebben een berekeningstool ontwikkeld die een Ecoscore geeft aan alle wagen op de markt. De score houdt rekening met uitlaatemissies tijdens het rijden, de productie en de distributie van de brandstof en/of elektriciteit. Behaalt de auto in kwestie een hoge score? Dat betekent dat hij erg milieuvriendelijk is. Elektrische wagens krijgen doorgaans een gemiddelde score van 88/100. Grote onderscheiding dus! 

Elektrische wagens worden nog duurzamer.

Zoals vermeld zal de komst van meer duurzaam opgewekte elektriciteit ervoor zorgen dat de CO₂-uitstoot van elektrische wagens nog verder daalt

Daarnaast moet ook verder worden ingezet op betere, groenere, compactere en meer performante EV-batterijen. Ook de recyclage van batterijen en second-life-toepassingen die de milieu-impact beperken, verdienen veel aandacht. Ondertussen zijn wetenschappers over de hele wereld koortsachtig bezig met de ontwikkeling van alternatieve batterijen. 

Een prachtig voorbeeld van second-life toepassingen zien we in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Daar worden afgedankte EV-batterijen voor (zonne)energieopslag gebruikt. Een afgedankte batterij hoeft dus niet in de afvalstroom - of het milieu - te verdwijnen maar kan een nieuwe rol spelen door energie op te slaan, pieken op te vangen in het energieverbruik, en zo meer. Dit opent nog heel wat perspectieven. 

Meer dan één soort positieve impact op het milieu.

De voordelen voor het milieu zijn samen te vatten in drie elementen: minder CO2-uitstoot, maar ook een betere luchtkwaliteit én minder geluidsoverlast

Propere lucht voor de kleinkinderen, dat is het doel voor testrijder Ugo: 

 

Minder geluidsoverlast komt minder vaak onder de aandacht, terwijl het niet onbelangrijk is. Een voordeel voor de omwonenden, maar ook voor jezelf. Fluisterstil rijden, een aparte ervaring! 

Elektrisch rijden staat ook niet alleen in de strijd voor het klimaat. Onder de noemer ‘Clean Power for Transport’ zette Vlaanderen al een actieplan neer waardoor álle inspanningen samen voor een meetbaar en voelbaar resultaat moeten zorgen. 

Met andere woorden: jouw overstap naar elektrisch rijden is één steentje in een groot geheel. 

Wat houdt je nog tegen? 

New call-to-action

Blijf op de hoogte van NUMOBI!

Reacties (12)